Autokaupan hohteessa


autoliike.jpg

Winclean vastaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Vesijärven Auto Oy:n Nelipyörä-automyymälän puhtaanapidosta. Sopimukseen lukeutuvat niin myymälätilat, korjaamo kuin toimisto- ja sosiaalitilatkin. Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta 2015, ja asiakas on uuteen kumppaniinsa ja heidän työnjälkeensä enemmän kuin tyytyväinen.

– Voin luottaa sataprosenttisesti siihen, että Wincleanin edustajien kanssa sovitut asiat toteutuvat. Siivouksen jälki on ollut kerta kaikkiaan ensiluokkaista, sanoo Nelipyörän jälkimarkkinointipäällikkö Mikko Leinonen.

Leinonen pitää erityisen tärkeänä sitä, että Wincleanin hoitaessa oman osaamisalueensa hyvin, voi hän keskittyä täysin omaan päätyöhönsä esimerkiksi reklamaatioiden sijaan.

Wincleanin ja Nelipyörän yhteistyön alussa yhteisiä laadunseurantakierroksia järjestettiin säännöllisesti. Rutiinien vakiinnuttua ja Wincleanin työskentelyn osoittauduttua toimivaksi ja laadukkaaksi, ei toistuville tapaamisille ole ollut tarvetta. Winclean jatkaa kohteessa omaa, sisäistä laadunseurantaa taatakseen erinomaisen siisteystason myös jatkossa.

– Wincleanilta ollaan oltu minun suuntaan yhteydessä. He varmistavat esimerkiksi työn sujuvuutta ja laatua. Tämä osoittaa minulle hienoa työnjohtoa ja sitä, että sekä esimiehet että työntekijät ottavat työnsä vakavasti ja ovat kiinnostuneita asiakkaan näkemyksistä, Leinonen sanoo.

autoliike_siivous2.jpg

Kuin uudet tilat

Winclean on saanut kiitosta muiltakin Nelipyörän työntekijöiltä, joita toimipisteessä on noin kaksikymmentä. Yhteistyön alussa Winclean teki muun muassa sosiaalitiloihin perusteellisen siivouksen. Työntekijät kiittelivät, että tilat olivat uudenveroiset Wincleanin panostuksen ansiosta.

– Siisteyden parantuminen erityisesti henkilöstömme tiloissa on saanut paljon kiitosta. Kohentunut siisteystaso on vaikuttanut suoraan henkilöstömme työtyytyväisyyteen ja työpaikalla viihtymiseen, Leinonen sanoo.

Myymälätilojen on aina oltava edustuskunnossa, jotta myös myytävät autot tulevat asianmukaisesti esille ja tilat ovat viihtyisät asiakkaille. Korjaamossa hyvä siisteystaso puolestaan muun muassa lisää työturvallisuutta ja tekee työskentelystä sujuvampaa.

– Olen iloinen siitä, että toimipisteellämme on koko ajan työskennellyt sama siistijä. Hän tuntee toimitilamme ja toimintatapamme hyvin ja tietää, miten työskennellä niiden mukaisesti, Leinonen sanoo.

Huolellista työskentelyä

autoliike_siivous.jpg

Automyymälässä työskentely vaatii erityistä varovaisuutta myymälän puolella olevien uusien ja korjaamossa olevien asiakkaiden autojen vuoksi. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää yleisesti työturvallisuuteen, sillä korjaamon puolella käsitellään erilaisia kemikaaleja ja käytössä on suuriakin laitteita. Myös esimerkiksi osiin puretun autonosan komponentit on pidettävä tietyssä järjestyksessä.

Nelipyörä huomioi toiminnassaan myös vihreitä arvoja.

– Käytössämme on ympäristöohjeistukset, ja jätteiden lajitteluun kiinnitetään erityishuomiota, koska käsittelemme toimipisteellämme hyvin monenlaisia eri jätteitä. Luonnollisesti myös siistijämme toimii periaatteidemme mukaisesti.

Leinonen kiittää Wincleanin siistijää myös yleisestä tunnollisuudesta ja tarkkaavaisuudesta.

– Esimerkiksi yhtäkään vartiointifirman hälytyskäyntiä ei ole aiheutunut ja valot on aina huolehdittu iltavuoron päätteeksi pois päältä. Minun osuuteni Wincleanin yhteistyössä on kovin huoletonta, Leinonen tiivistää.