Tietosuojaseloste

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen tietosuojaseloste

WINCLEAN OY:N VIESTINTÄREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

Winclean Oy, Y-tunnus 3291280-5

Winclean Oy Turku, Y-tunnus 2417866-3

Lentokentänkatu 9 C, 33900 Tampere

Puh. 010 322 5900

Sähköposti tampere@winclean.fi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Toimitusjohtaja Johanna Alajoki, Winclean Oy

Toimitusjohtaja Heidi Laaksonen, Winclean Turku Oy

REKISTERIN NIMI

Viestintärekisteri Winclean Oy ja Winclean Oy Turku

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käytetään Wincleanin siivouspalveluiden suoramarkkinoinnissa ja myynnissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedottaminen Wincleanin palveluista. Markkinointiviestejä voidaan lähettää rekisteröidyille myös heidän suostumuksensa perusteella. Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ja lopettaa markkinointiviestien tilaamisen poistumalla postituslistalta. Tällöin henkilön tiedot poistetaan viestintärekisteristä.

REKISTERÖIDYT HENKILÖT

Siivouspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöt

REKISTERÖIDYT TIEDOT

Henkilön työpaikan /työpaikkaan liittyvät perustiedot (Työnantaja, nimi, titteli, työsähköposti, työpuhelin, työosoite)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA POISTAMINEN

Henkilötietoja käsitellään rekisterissä sen ajan kuin henkilölle lähetetään rekisterinpitäjän sähköistä viestintää.

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta, hänen lopettaessaan markkinointiviestien tilaamisen tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa.

Viestintärekisteristä poistuminen tapahtuu laittamalla viestiä osoitteeseen tampere@winclean.fi tai ottamalla yhteyttä Wincleanin asiakaspalveluun.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Oikeus vastustaa suoramarkkinointia
  • Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan laittamalla viestiä osoitteeseen tampere@winclean.fi tai ottamalla yhteyttä Wincleanin asiakaspalveluun. Winclean on tämän jälkeen rekisteröityyn yhteydessä oikeuksien käyttämistä koskien.

VIESTINTÄREKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Winclean käyttää henkilötietojen käsittelyssä webCRM:n asiakkuudenhallinnan työkaluja.

SSL-suojatun rekisterin henkilötietoihin on pääsy Wincleanin nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

WINCLEAN OY:N TYÖNHAKIJAREKISTERI

REKISTERINPITÄJÄ

Winclean Oy, Y-tunnus 3291280-5

Winclean Oy Turku, Y-tunnus 2417866-3

Lentokentänkatu 9 C, 33900 Tampere

Puh. 010 322 5900

Sähköposti tampere@winclean.fi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Toimitusjohtaja Johanna Alajoki, Winclean Oy

Toimitusjohtaja Heidi Laaksonen, Winclean Turku Oy

REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri Winclean Oy ja Winclean Oy Turku

REKRYTOINTIKUMPPANIT

Rekrytointikumppaninamme toimii Nordic Henkilöstöpalvelut Oy. Nordicin kautta toteutetut rekrytoinnit toteutetaan heidän rekrytointijärjestelmäänsä käyttäen.

Käytämme RecRight-työnhakujärjestelmää, mitä kautta julkaisemme työpaikkailmoituksiamme ja vastaanotamme työhakemuksia meillä avoinna oleviin työpaikkoihin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA TIETOSISÄLTÖ

Rekistereihin kerätään tietoja, jotka pohjautuvat työnhakijan itsensä täyttämään ja lähettämään hakemukseen. Hakemuksen voi lähettää rekrytointikumppaneiden kautta tai RecRight-työnhakujärjestelmän kautta tai Wincleanin sähköposteihin hakemukset@winclean.fi, rekry@winclean.fi tai tyopaikat@winclean.fi. Henkilötietorekisteriin kerätään vain tietoja, jotka ovat tarpeellisia työnhakijan hakeman työtehtävän hoitamisen kannalta ja ovat hakijan itsensä ilmoittamia.

Rekisteriin kerätään työnhakijoista seuraavat tiedot: – haettavan työsuhteen luonne, nimi, ikä, osoite, sähköposti, puhelin, työkokemustiedot, koulutustiedot, ym. työn suorittamisen kannalta oleelliset tiedot työnhakijasta riippuen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijalta itseltään.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TARKASTUSOIKEUS

Työpaikkahakemuksella lähetettyjä ja tallennettuja tietoja voivat käsitellä Wincleanilla vain yrityksen ja sen erikseen valtuuttamat Wincleanin rekrytoinneista vastaavat henkilöt.

Työnhakija voi pyytää poistamaan omat tietonsa laittamalla sähköpostia osoitteeseen tampere@winclean.fi. Rekisteröidyillä on oikeus myös tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Jos rekisteröity haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on hänen toimitettava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoittamansa pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jonka yhteydessä tarkistetaan myös henkilötodistus.

Työnhakutiedot säilytetään rekisterissä 3-12 kk ellei työnhakijan kanssa toisin sovita.

Henkilötietoja käsitellään työnhakijoiden soveltuvuuden arvioinneissa sekä henkilöstövalinnoissa koskien kulloistakin Wincleanin avoinna olevaa työpaikkaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisterin palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain ennalta määritellyillä henkilöillä. Tietokoneet, joilla rekisteriä käytetään ovat suojattu asianomaisin salasanoin.

Rekisteriä voidaan käyttää vain Wincleanin myöntämillä henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joiden hoitamista varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon osallistuvilta kolmansilta tahoilta Winclean vaatii soveltuvaa tietosuojausta sekä sitoumusta olla käyttämättä rekisterin sisältämiä henkilötietoja.

EVÄSTEET

Winclean Oy käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluidemme parantamiseksi. Verkkosivustolla on käytössä Google Analytics -seurantaohjelmaa. Palvelu voi käyttää evästeitä, jäljitteitä ja yms. tekniikoita kerätessään ja vastaanottaessaan tietoja sivustomme kävijöistä ja käyttää näitä tietoja palvelujen tarjoamiseen ja mainosten kohdentamiseen.
Kerätyistä tiedoista ei voi koskaan tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Voit halutessasi estää Google Analytics seurantatietojen antamisen evästeasetuksissa. Evästeasetukset