Hyvä laatu on tärkeää pakastimessakin

Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy

Hyvä laatu on tärkeää pakastimessakin, voidaan todeta huhtikuussa tapahtuneet laatukierroksen jälkeen. Seurasimme laadunvalvontakierrosta Kanta-Hämeen Tuoretuotteella, joka on täyden palvelun ravintolatukku. Kierrokselle osallistui Wincleanin palveluesihenkilö Mari Koskinen ja asiakkaan edustajina Timo Nikkilä, Outi Kosonen ja Jouni Sievänen.

Toppavaatteet päälle ja kierrokselle

Laatukierroksen osallistujat kokoontuivat Tuoretuotteen aulassa lämpimästi pukeutuneina. Aluksi muistutettiin mieliin edellisellä kierroksella keskustellut asiat, jonka jälkeen suunnattiin kohti tarkistettavia tiloja. Kierros alkoi hienosti, kun ryhmä pysähtyi esimerkillisessä kunnossa olevalle siivouskeskukselle, joka oli saanut kiitosta myös terveystarkastajalta. Tuoretuotteella siivottavat tilat vaihtelevat suuresti ja kierroksen aikana käytiin niin perinteisessä toimistohuoneessa kuin pakkasessakin. Laatukierros oli hyvä hetki yhteiselle ideoinnille ja puheissa vilahtelikin täydellisen imurin metsästäminen, nostimella suoritettavat työt ja kylmägeelin aiheuttamat tahrat.

Hyvä laatu on yhteinen asia

Tällä laatukierroksella käy useassa kohdassa selväksi, että siivouksesta huolehtiminen on yhteinen asia, johon myös Tuoretuotteen työntekijät osallistuvat. Tuotteita liikkuu jatkuvasti sisään varastoihin ja sieltä ulos. Jonkin alueen ollessa hetkellisesti tyhjänä, voi ehdotus sen perusteellisemmasta siivouksesta tulla sekä siivoojalta että Tuoretuotteen puolelta. ”Jos siivoojamme näkee jonkun hyllyn olevan tyhjänä, sen voi silloin puhdistaa, vaikka se ei olisikaan juuri sille päivälle merkitty tehtäväksi.”, toteavat Tuoretuotteen edustajat.

Hienosti meni

Kierroksen päätteeksi kerrataan esille tulleet asiat ja annetaan laatukierroksen eri osa-alueille arvosanaksi hyvä laatu.

Mitä tapahtuu laatukierroksen jälkeen?

Mari kertoo: ”Yleensä käyn laatukierroksella esille tulleet asiat siivoojan kanssa läpi heti kierroksen päätyttyä ja niin tehtiin nytkin. Tässä kohteessa asiakkaan mielestä yhteistyö siivoojamme kanssa toimii hienosti ja hän tekee työnsä hyvin, joten nämä kivat palautteet tietysti kerrotaan siivoojallemme. Kävimme läpi myös esille tulleita kehitysideoita ja sitä, että on ihan luvallista katsoa tyhjien alueiden siivousta oman järjen mukaan, eikä vain tarkasti noudattaa tehtyä palvelukuvausta. Näin aikaan saadaan asiakkaan toivoma hyvä laatu. Lopuksi minun hommani on kirjata asiat laaturaporttiin ja lähettää se asiakkaalle katsottavaksi.”

Mitä miettii siivoojamme?

Kohteessa siivoojana toimii Mari-Anne. Miltä laatukierrokset hänestä tuntuvat? ”Laatua seurataan omassa siivouskohteessani tarkasti ja osallistun itsekin laatukierroksille 2-3 kertaa vuodessa. Ihan aluksi kyllä jännitti kovasti, että ollaanko siivoukseen ja työpanokseeni tyytyväisiä. Nyt ei enää niinkään jännitä ja tykkään olla mukana kierroksilla itsekin. Näen siinä eri lailla oman työni jäljen ja koen, että esille tulevista seikoista on hyötyä työssäni.”

Winclean valvoo hyvää laatua yhdessä asiakkaan kanssa laatukierroksilla.