Vastuullisuus

Vastuullisuus on arkisia tekoja

Wincleanillä vastuullisuutta mitataan arkisina tekoina ja tarkastellaan sekä ympäristövastuullisuuden että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kautta. Kunkin osa-alueen pohjana on analyysi siitä, missä olemme tällä hetkellä ja mihin haluamme päästä.

Konkreettiset teot auttavat meitä selviämään tulevaisuuden haasteista. Ekokompassi-ympäristöohjelman suorittaminen vie meitä kohti yhdessä asettamiamme tavoitteita.

Ympäristövastuullisuus tärkeää siivousyrityksessä

Olemme valinneet yhteistyökumppaneiksemme yrityksiä, joilla on omat ympäristövastuullisuusohjelmat. Huomioimme toiminnassamme sekä omat, että asiakkaidemme ympäristöohjelmat- ja ohjeistukset, lainsäädännön sekä kunnalliset ohjeet ja määräykset. Opastamme henkilöstöämme ja tarjoamme tarvittaessa apuamme myös asiakkaillemme.

Yhteiskuntavastuullisuus on tärkeää yrityssiivouksessa

Wincleanillä työskentelee noin 250 työntekijää. Uusien työntekijöiden integroiminen osaksi työyhteisöämme vaatii huolellisuutta, jotta huomioidaan uudet tulijat unohtamatta vanhoja tekijöitä. Olemme panostaneet työhyvinvointiin, perehdytykseen, palkitsemiseen ja sisäiseen viestintään. Meille on tärkeää olla jatkossakin luotettava ja reilu työnantaja.

Taloudellinen vastuu luo turvaa tulevaisuuteen

Wincleanin taloudellinen tilanne on vakaa ja olemme pystyneet tarjoamaan työntekijöillemme työpaikkoja jo yli 20 vuoden ajan. Markkinoilla on selkeä tarve kaltaisellemme keskisuurelle, laadukasta siivouspalvelua tarjoavalle yritykselle. Wincleanin johdossa on perheyrityksen toinen sukupolvi, jonka haluaa kehittää yritystä vastaamaan kaikkiin haasteisiin.

Ekokompassi osana siivousyrityksen toimintaa

Olemme aloittaneet Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän läpikäymisen ja päämäärämme on suorittaa Ekokompassi-sertifikaatti vuoden 2024 aikana. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kautta saamme neuvontaa liittyen lainsäädännön muutoksiin. Näin varmistamme, että pystymme vastaamaan myös asiakkaidemme tiukentuviin raportointivaateisiin kuten CSRD-direktiiviin.

Tarjoamme siivousasiakkaillemme siivouksen lisäpalveluja.
Kysy lisätietoja tai tilaa!