​VTS-kodeilla siivouksen laatua arvioidaan myös asukkaiden toimesta


VTS-kotien tapa hoitaa kiinteistöjäänsä tekee vaikutuksen. Säätiö, jonka tarkoituksena on hankkia asuntoja mahdollisimman edullista vuokraa vastaan muun muassa lapsiperheille, invalideille sekä nuorille pareille tai muuten sosiaalisesti erityisessä asunnontarpeessa oleville henkilöille, noudattaa vastuullista linjaansa myös kiinteistöjensä ylläpidossa, panostaen samalla voimakkaasti asumisviihtyisyyteen. Tämä näkyy myös siivouksessa, jossa siivouksen teknistä ja toiminnallista laatua arvioidaan systemaattisesti paitsi yhdessä palveluntarjoajien kanssa, niin myös asukkaita herkällä korvalla kuunnellen.

Tavoitteena tasalaatuinen siivous kohteessa kuin kohteessa

VTS-kodeilla on noin 180 kiinteistöä, joista noin 150 on eri siivousliikkeiden hoidossa. Kaiken keskiössä onkin varmentaa mahdollisimman tasalaatuinen ja sopimuksen mukainen puhtaanapito kaikissa VTS-kotien asuinkiinteistöissä. Tällöin siivouksen laatua varmennetaan sopimuskaudella paitsi yhteisillä seurantapalavereilla niin myös säännöllisillä teknisillä tarkastuksilla, joissa mukana on VTS-kotien tekninen tarkastaja Riikka Huhmarkangas.

VTS_021.jpg- Palveluntarjoajien omalaadunvalvonnan lisäksi kierrämme yhdessä kaikki kiinteistöt vuosittain ja tarkistamme niiden sopimuksen mukaisen kunnon. Käytössämme on erillinen laadunarviointiohjelma (KihlaNet), jonka mukaisesti arvioimme kiinteistöjen siivousta ja varmennamme, että kaikki siivoussopimuksen mukaiset osa-alueet on hoidettu ajallaan ja huolella. Kriittisiä pisteitä ovat esimerkiksi yhteisten saunatilojen puhtaus ja hygieenisyys sekä sisääntuloaulat kokonaisuutenaan, taustoittaa VTS-kotien tekninen tarkastaja Riikka Huhmarkangas.

Winclean on toiminut yhtenä VTS-kotien siivouksen kumppanina vuodesta 2012 ja vastaa nykyään lähemmäs 50 osoitteessa, että siivous toimii ja tilat ovat turvalliset ja edustavat päivästä toiseen.

- Olemme olleet oikein tyytyväisiä kumppanuuteemme ja Wincleanin siivouksen jälkeen. Vuosien saatossa siivoojat ja työnjohto ovat henkilöityneet ja tulleet tutuiksi myös asukkaille. Myös meille tärkeä palautteiden nopea hoito on ollut hyvällä mallilla ja asiat onkin hoidettu Wincleanilla ripeästi ja perusteellisesti. Voisi siis sanoa, että kun tavoitteet ja näkemys ovat yhtäläiset, niin homma hoituu, jatkaa Riikka Huhmarkangas.

Asukasta kuunnellen

Asukasdemokratia on VTS-kotien ja asukkaiden välistä yhteistyötä, joka tarjoaa vuokralaisille mahdollisuuden vaikuttaa omaan asumisympäristöönsä. Siivouksessa tämä näkyy siinä, että talojen 130 asukastoimikuntaa sekä asukkaat pääsevät mukaan arvioimaan kokemaansa siivouksen laatua. Myös palveluntarjoajien reagointinopeus annettuihin asukaspalautteisiin on ensiarvoisen tärkeää.

- Toimintamme perustuu hyvään vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa asukasdemokratian keinoin, jossa asukkaamme voivat vaikuttaa omaan asumiseensa. Talojemme asukastoimikunnat ja asukkaat ovatkin siten tärkeä taho arvioimaan siivouksen laatua. Meiltä lähtee esimerkiksi vuosittaiset tyytyväisyyskyselyt sekä asukastoimikunnille että myös kaikille asukkaillemme. Seuraamme tarkasti lisäksi asukkailta tulleiden palautteiden nopeata hoitoa, jolla varmennamme osaltaan asukastyytyväisyyttä, summaa VTS-kotien Riikka Huhmarkangas.

Kuva: Siivouksen tekninen tarkastaja Riikka Huhmarkangas tuntee VTS-kotien kiinteistöt kuin omat taskunsa kiertäen joka kiinteistön keskimäärin 3 - 4 kertaa vuodessa. Restonomina ja itsekin siivouksen työnjohdossa aikaisemmin työskennelleenä hän tietää mitä turvallinen ja edustava asumisympäristö vaatii ja mitä onnistunut siivous tarkoittaa myös kiinteistön arvolle. ”Siivous on arvokasta työtä, jossa voi olla ylpeä kättensä jäljestä. Meille VTS-kodeilla puhtaus on oleellinen osa asukastyytyväisyyttä ja kiinteistömme arvon säilyttämistä.”